บทสวด คาถาเสริมดวงชะตา นำพาชีวิต พลิกฟื้น จากร้าย กลายเป็นดี

บทสวด คาถาเสริมดวงชะตา นำพาชีวิต พลิกฟื้น จากร้าย กลายเป็นดี

คาถาเมตตามหานิยม 1

ใช้ภาวนาคาถาก่อนออกจากบ้าน สร้างความรู้สึกที่ดีให้กับผู้ที่พบปะ พบเจอ การติดต่อใด ๆ ก็จะราบรื่นไม่ติดขัด

นะ เมตตา
โม กรุณา
พุท ธปราณี
ธา ยินดี
ยะ เอ็นดู
นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ

คาถาพระเจ้าเปิดโลก 1 (หลวงพ่อ อะระหันต์บาตรใหญ่ สระบุรี)

ให้นําคาถานี้มาภาวนา นั่งสมาธิ จะบังเกิดตาทิพย์ มีเสน่ห์เมตตามหานิยมในตัวเอง

พุทธัง บังเกิด เปิดโลก โลกะวิทู วิโสธายิ ธัมมังบังเกิด เปิดโลกโลกะวิทู
วิโสธายิ สังฆังบังเกิด เปิดโลกโลกะวิทู วิโสธายิ
พุทโมทะลุโปร่งฟ้า พุทโปร่งดิน โปร่งสายสิญจ์ โปร่งมหาสมุทรสาคร
พุทธะโกษา ลังกาสิงหละภาษา พุทโธเปิดปล่อง ธัมโมเปิดช่อง สังโฆเปิดเปิด
สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ

คาถากู่เรียกผู้คน เรียกโชคลาภ

สำหรับพ่อค้าแม่ขายทั้งหลาย สวด 1 จบ อธิษฐานจิตขอโชคลาภ เรียกผู้คนให้มาอุดหนุนธุรกิจการค้า หากสวดเป็นประจำเสริมโชคลาภและเสน่ห์เมตตา

ตั้งนะโม 3 จบ
มะอะอุ สิวังพรหมา จิตตัง จิตมนุษย์ หญิงชายทั้งหลายทั่วแผ่นดิน มานิมามา อาคัจฉาหิ มีจิตมารักกู ทุกคน อุอะมะ เกลื่อนกล่นกันมา อะมะอุ บูชากูอย่าได้ขาด สัพพะบูชา มหาลาภัง ภะวันตุ เมฯ

มะอะอุ สิงวังพรหมา จิตตัง มานิมา จิตตังวา บุปผังวา เทวีวา ราชาวา เศรษฐีวา สมโณวา พราหมา มะโณวา อิตถิวา ปุริโสวา พาณิชโชวา พาณิชชาวา เอหิ เอหิ ปูชิตา อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

คาถาขายของดี

สวด 9 จบ ก่อนเปิดร้านขายของประจำ เพื่อให้การค้ารุ่งเรืองได้กำไรงาม มีแต่ความราบรื่น และรุ่งเรือง

ตั้งนะโม 3 จบ
อมเฐิบฯ มะ หา เฐิบฯ สาระพัดเฐิบฯ สะ วา หะฯ
(เฐิบ อ่านว่า เทิบ)

คาถาคนนิยม

ใช้สวดภาวนา เมื่อต้องการติดต่อเจรจาในเรื่องสำคัญ การค้าขาย เพื่อให้คนนิยม ชมชอบ
เอหิสาลิกา ยังยัง พุทธัง อาคัจฉาหิ สาลิกาถิง กระระณัง ตาวังคาวา เอหิมะมะ
สุวะโปตะโก อะยัง ราชา สวัณณะวัณณา สาลิกานัง มะโหสะโต ปิยังมะมะ

คาถาเทพนิมิต

ใช้ในทางค้าขาย หรือ ติดต่อลูกค้า ห้ามใช้ในทางที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หรือ เดือดร้อน

มะอะอุ โอม พรหมะจิตตัง พระพายเจ้าเอ๋ย
จงพัดเอาดวงจิต (ชื่อ ผู้ที่เราต้องการ) มาสู่ดวงจิต ของข้าพเจ้า
จงพัดเอาดวงจิตของข้าพเจ้า ไปสู่ดวงจิต (ชื่อ) สัมพะหุลา
อาปัตติโย อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ เอหิ จงมา

คาถานะเมตตา

สวดก่อนนอน 108 จบ หรือก่อนจะออกจากบ้าน ไปไหนก็มีแต่คนมอง

ปิโยเทวมนุสสานัง ปิโยพรมหา นะมุตตะโม
ปิโยนาคะ ปุปันนานัง ปินินทรียัง นะมามิหัง
โสคาวิระตะจิตโตโย โสกะมาโน สะเทวะเก
โสกัปเปเต นะโม เทนโต โสภะวันนัง นะมามิหัง

คาถาเมตตามหาเสน่ห์

ให้ท่องพระเวทนี้เสกใส่ลงในแป้งผัดหน้า น้ำหอม 3 จบ แล้วประแป้งพรมน้ำหอมให้ทั่วร่างกาย เสริมเสน่ห์ร้อนแรง ให้แก่เพศตรงข้าม

ตั้งนะโม 3 จบ
อักโขหะมัสสะมิ โลกัสสะ อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคะตา อิติ
โพธิมะนุปัตโต อิติปิโส จะ เต นะโม อะระหัง ลาโภ พุทโธ ลาภัง นะชาลีติ
นะมะพะทะ สัพเพ ชะนา พหู ชะนา ราชาปุริโส
อิตถิโยมาพัง เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ
เอหิ มาเร โส มามา อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ

คาถาเมตตามหาเสน่ห์ของหลวงปู่ศุข (วัดปากคลองมะขามเฒ่า)

ตั้งนะโม 3 จบ
ปิยะเทวะมนุสสานัง ปิยะพรหมานะมุตตะโม
ปิโยนาคาสุปัณณานัง ปิณินนทรียังนะมามิหัง พุทโธ

คาถาสมัครงาน
ใช้ท่องก่อนออกจากบ้านไปสัมภาษณ์ หรือสมัครงาน จะทำให้มีเสน่ห์ เป็นที่ประทับใจ
พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะริรัญ ชีวิตัญวิทัง
นะโมมิตตามนุสสาจะ นะเมตตา โมกรุณา

คาถาเสกน้ำล้างหน้า
เมื่อตักน้ำล้างหน้า ให้ท่องคาถา 3 จบ แล้วพรมน้ำที่หน้า และท้ายทอย

พระพุทธล้างหน้า พระธรรมล้างโศก พระสงฆ์เพิ่มสุข
ยาตรามาดี สวัสดีมีชัย อิติปิโสภะคะวา

คาถาอุปถัมภ์

ใช้ท่องก่อนออกจากบ้าน จะทำให้เจ้านายสงสาร ช่วยเหลืออุปถัมภ์ดี

อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญมาคะตา
อิติโพธิ มนุปปัตโต อิติปิโส จะตมะโน
นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู
ยะหันตวา ธามัวเมา พุทพาเอา นะโมพุทธายะ

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สวดให้มีเงินมีทองไหลมาเทมา ไม่มีอุปสรรคเรื่องเงิน

สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
สัมปติจฉามิ เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

คาถาโชคลาภ 1

คาถาโชคลาภ 1 ใช้ภาวนากับกระเป๋าสตางค์ จะทำให้ไม่ขัดสน

นะโมพุทธายะ นะมะ พะทะ จะ ภะ กะ สะ นะ อุ อุ นะ
เตชะสุเนนะ มะภูจะนาวิเวอิติ นะยะปะรังยุตเต

คาถามหาลาภ

คาถามหาลาภ ให้สวดภาวนาก่อนนอน 3 จบ และตอนเช้าอีก 3 จบ เป็นการเรียกทรัพย์ เรียกลาภ และสวด 5 จบก่อนออกจากบ้าน ก่อนเปิดร้านค้าขาย เพื่อเสริมโชคลาภ เงินทอง และความราบรื่น

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ
สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา
ธะนังวา พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา
เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง

คาถามหาเศรษฐี รวย รวย
คาถามหาเศรษฐี รวย รวย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องความร่ำรวย งานดี เงินดี ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ และโชคลาภ

จัตตาโร สะติปัฏฐานา จัตตาโร อิทธิปาทา สัมมาอาชีโว ให้สวดวันละ 5 จบ

คาถาเสริมทรัพย์

คาถาเสริมทรัพย์ ใช้สวดภาวนาก่อนนอน 3 จบ ตื่นตอนเช้า 3 จบ สวดเป็นประจำ จะมีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต หรือสวด 3, 5, 7, 9 จบ ก่อนนอน ตื่นนอน และหลังใส่บาตร

ตั้งนะโม 3 จบ
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
มาณีมานะ พุทธัสสะ สะวาโหม

คาถาความรัก

คาถาความรัก ให้สวดเท่าอายุ กลางคืนจะฝันถึงเนื้อคู่ คนรัก เมื่อเรามีสมาธิ และตั้งใจดี

ตั้งนะโม 3 จบ
ปุพเพวะ สันนิวา เสนะ ปัจจะบันนะ หิเตนะ วา เอวันตัง
ชะยะเต เปมัง อุปะลัง วะ ยะโส ธะเกฯ

คาถารักแท้

คาถารักแท้ ให้ท่องคาถานี้กับลูกอม แล้วอมขณะที่คุยกับคนที่เรารัก จะทำให้เขาคนนั้นเกิดความรักจริงจังขึ้นมา

โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สะระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติ
จิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ

คาถาพ้นภัย

คาถาพ้นภัย สวด 1 จบ ก่อนออกจากบ้าน ขอให้เดินทางปลอดภัย สวด 5 จบ ขอให้รอดพ้นจากอันตราย หรือทุกข์ภัยต่าง ๆ ที่กำลังเผชิญอยู่

มะ อะ อุ อิสวาสุ อะ อิ สักขิเตฯ

คาถารอดพ้นภัย

สวด 5 จบ อธิฐานจิตให้รอดพ้นปลอดภัยจากอันตราย หรือเคราะห์กรรม

อิติภะคะวา ภะคะวาพุทโธ ภะคะวาฯ

คาถาสะเดาะเคราะห์

คาถาสะเดาะเคราะห์ ให้สวดติดต่อกัน 7 วัน

นะโมเม โรเตโข สัพพะเทวานัง
สัพพะพุทธา นุภาเวนะ สัพพะธัมมา นุภาเวนะ สัพพะสังฆา นุภาเวนะ
พระเคราะหะ จะเทวะดา สุริยัง วันทัง ปะมุญจะกะ สะสิภูมโบ จะเทวานัง
พุทโธ ลามัง ถะวิสสะติ ชีโว สุโก จะ มหาลาถัง สัพพะทุกขัง วินาสสันติ

กราบ 3 ครั้ง แล้วกล่าวว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ

คาถาบูชาดวงชะตา

คาถาบูชาดวงชะตา สวดเพื่อคุ้มครองให้แคล้วคลาด ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ มีลาภมาก ชนะศัตรู เมตตามหานิยม และผูกดวงชะตา หมั่นสวดเช้า เย็นหลาย ๆ จบ

นะโม เม สัพพะเทวานัง
สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง
สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ
สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ
ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง
โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง
สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ
สัพพะทุกขัง วินาสสันติ
สัพพะโรคัง วินาสสันติ
ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา
สัพเพเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา
เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เมฯ

หากสวดครบหมดทุก บทสวด คาถาเสริมดวงชะตา มีแต่จะนำพาสิ่งดี ๆ รอบตัวเข้ามา นอกจากสวด ภาวนา เพื่อให้จิตใจสงบนิ่งแล้ว อย่าลืมหมั่น ทำความดี คิดดี พูดจาดี ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น หรือกระทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อน เพื่อให้ผลบุญได้หนุนนำ เกื้อกูลกัน ชีวิตประสบความสำเร็จได้ไวขึ้น รวมถึงอย่าลืมตั้งใจทำงาน พูดคุยกับลูกค้าด้วยวาจาดี จะทำให้ทุกอย่างราบรื่น สมดังหวังตั้งใจ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *